• Przyglądając się statystykom, w Polsce wciąż wiele jest wypadków związanych z rusztowaniami. Pomimo tego, iż przepisy jasno określają wymogi zezwalające na rozpoczęcie prac na wysokościach, nie wszystkie są w 100% przestrzegane. Konstrukcje metalowe takie jak rusztowania to sprzęt specjalistyczny, którego postawienie, zamontowanie i zdemontowanie wymaga doświadczenia i ścisłego przestrzegania procedur i wytycznych. W samym tylko procesie montażu można popełnić kilka błędów, które mogą zaważyć na ludzkim zdrowiu, a nawet życiu.

    Są to np. błędy dotyczące tego, że konstrukcje metalowe są stawiane bez żadnego projektu rusztowania, który jest niezbędnym minimum. Bardzo często zdarza się też tak, że konstrukcje metalowe są stawiane z wyeksploatowanych materiałów, niezdatnych do użycia. Niejednokrotnie brak w nich elementów konstrukcyjnych, takich jak bariery zabezpieczające przed upadkiem.

    Niezwykle często zdarza się również, że konstrukcje metalowe są miejscowo przeciążane, co powoduje ich nachylenie, a czasem wręcz runięcie na ziemię. Są to przyczyny czysto techniczne, wynikające z nieuwagi monterów. Jednak bywa też, że ekipa pracująca na rusztowaniu nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i BHP, co prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków.

    Posted by blabla @ 11:38

Comments are closed.