• Każdy inwestor rozpoczynający budowę wymarzonego domu jednorodzinnego zobowiązany jest przez przepisy Prawa Budowlanego do zapewnienia dla danej inwestycji kierownika budowy. Wybór osoby do pełnienia tej funkcji jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji na starcie budowy.

    Kierownik budowy ma w zakresie swoich obowiązków prowadzić inwestycję zgodnie z Prawem Budowlanym, polskimi normami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Widzimy więc, że jest on najważniejszą osobą na budowie. To jego prawidłowe i dobrze przemyślane decyzje pozwalają bez problemów dążyć do ostatecznego celu, jakim jest ukończenie domu. Osoba ta winna mieć odpowiednie doświadczenie, posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem właściwej Izby Budowlanej, a także posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności.
    W czasie prowadzenia budowy kierownik odpowiedzialny jest za prowadzenie Dziennika Budowy. Odbiera najważniejsze etapy wykonywania domu. Zbrojenie i betonowanie fundamentów oraz stropów, murowanie ścian działowych oraz ścian nośnych, wykonywanie zasypek fundamentowych i podbudów pod posadzki, wykonywanie więźby dachowej i pokrycia dachu – przy tych elementach przydaje się jego wiedza oraz doświadczenie.
    Po skończonej inwestycji, kierownik budowy, odpowiednim wpisem do Dziennika stwierdza zgodność wykonania z budynku z projektem oraz innymi zasadami sztuki budowlanej i zgłasza w starostwie budynek do użytkowania. Następnie uczestniczy w odbiorze przez Państwowy Nadzór Budowlany.

    Widzimy więc, że wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko jest jedną z kluczowych decyzji, od których zależy powodzenie inwestycji. Warto więc przed tym wyborem sprawdzić jego referencje oraz doświadczenie. Wskazaną czynnością byłby również kontakt z innymi osobami, które korzystały wcześniej z jego usług.

    Posted by blabla @ 14:12

Comments are closed.