WP_Cloudy

Szukasz prawnika od spraw budowlanych?

Prawo budowlane – WMC.COM.PL

Kancelaria Prawna WMC
ul.Ruska 18/31
50-079 Wrocław
Tel. 733 555 333

Kategorie

 • Inwestor budowlany to osoba, firma lub instytucja mająca środki pieniężne do wykonania inwestycji – w tym wypadku wykonania obiektu budowlanego. Jakimi kryteriami powinna się ona kierować przy wyborze wykonawcy swojej inwestycji?

  Najpierw powinna zwrócić uwagę na zaproponowaną przez potencjalnego wykonawcę cenę za roboty budowlane. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w obecnych czasach bardzo często jest tak, iż ten kto oferuje najniższą i często zaniżoną cenę nie jest później w stanie prawidłowo, poprawnie i w wyznaczonym terminie wykonać planowanych robót. Tak więc cena jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru wykonawcy.

  Drugim kryterium jest czas wykonania budowy. Oczywiście im krótszy tym lepszy. Jednakże niekiedy terminy proponowane przez firmy budowlane są nierealnie krótkie, co z miejsca powinno wzbudzić podejrzenia Inwestora i zachęcić go do sprawdzenia powodu zadeklarowania tak krótkiego czasu robót.

  Trzecim istotnym kryterium jest doświadczenie i referencje. Mała, rodzinna firma budowlana nie wybuduje przecież ogromnego wieżowca czy też zapory wodnej. Warto więc przed wyborem wykonawcy sprawdzić jego dotychczasowe dokonania oraz bieżącą kondycję finansową aby przekonać się, że poprzednie prace wykonał terminowo, zgodnie z umową i we właściwej jakości.

  Istnieją oczywiście jeszcze inne kryteria, ale te trzy podane powyżej są z całą pewnością najbardziej istotne. Tylko firmy, które spełnią każde z nich mogą konkurować o podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. W innym przypadku może dojść do komplikacji, a w skrajnych przypadkach do przerwania inwestycji z winy wykonawcy robót.

  Posted by blabla @ 23:10

Comments are closed.